Privacybescherming

1.
Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke en de functionaris voor bedrijfsgegevensbescherming

Dit privacybeleid is van toepassing op de gegevensverwerking door:

Verantwoordelijke:
CABINET Schranksysteme AG
vertegenwoordigd door Jens Leyrer, Frank Nowicki
Zum Schlicksacker 13
50170 Kerpen-Buir
Email: info[at]armadio.nl 
Telefon: +49 (0)2275 9203-60
Fax: +49 (0)2275 9203-65

2.
Verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens, evenals type en doel van het gebruik van de gegevens

a) Bij een bezoek aan de website

Tijdens uw bezoek aan onze website verzendt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder enige actie van uw kant verzameld en opgeslagen totdat ze automatisch worden verwijderd:

 • IP-adres van de computer die het verzoek indient
 • datum en tijd van de toegang,
 • naam en URL van het opgehaalde bestand;
 • website van waaruit toegang wordt gemaakt (verwijzende URL),
 • gebruikte browser en mogelijk het besturingssysteem van uw computer, evenals de naam van uw toegangsprovider.

De bovengenoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • om ervoor te zorgen dat er een probleemloze verbinding met onze website tot stand wordt gebracht,
 • om een ​​gebruiksvriendelijke werking van onze website te garanderen,
 • om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te beoordelen evenals
 • voor andere administratieve doeleinden.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, let. F van de AVG. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit bovengenoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens voor het trekken van conclusies over uw persoon.

Bovendien worden cookies en analyseservices gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website. Raadpleeg voor meer informatie hierover paragraaf 4 en 5 van dit privacybeleid.

b) Bij registreren om onze nieuwsbrief te ontvangen

Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 let. a van de AVG, zullen we uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te sturen. Om onze nieuwsbrieven te ontvangen, is het invullen van uw e-mailadres voldoende.

U hebt de mogelijkheid om u op elk moment uit te schrijven, bijvoorbeeld door op de link aan het einde van elke nieuwsbrief te klikken. U kunt ook op elk gewenst moment uw wens om zich af te melden kenbaar maken via e-mail naar info@cabinet.de.

c) Bij gebruik van het contactformulier

Voor eventuele verdere vragen, heeft u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website. Dit vereist echter de indiening van uw naam en geldig e-mailadres om ons in staat te stellen te identificeren wie ons de e-mail heeft gestuurd en dienovereenkomstig te reageren. Alle aanvullende informatie kan op vrijwillige basis worden ingediend.

Gegevensverwerking met het oog op het leggen van contact met ons wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 let. A van de AVG en is gebaseerd op uw voorafgaande vrijwillige toestemming.

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens voor het gebruik van ons contactformulier worden uiterlijk 90 dagen na voltooiing van de verwerking van uw verzoek verwijderd.

d) Bij het bestellen van een catalogus

U hebt de mogelijkheid om onze actuele catalogi gratis te ontvangen. Hiervoor kunt u een bestelformulier invullen op onze website.

Dit vereist echter de indiening van uw naam, uw adres en een geldig e-mailadres om ons in staat te stellen te identificeren wie ons het verzoek heeft gestuurd en om de catalogus dienovereenkomstig te mailen. Alle aanvullende informatie wordt op vrijwillige basis ingediend.

Gegevensverwerking van uw persoonlijke gegevens met het doel om de catalogus bij ons te bestellen, wordt ook uitgevoerd overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 let. a van de AVG en is gebaseerd op uw voorafgaande vrijwillige toestemming.

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens voor het bestellen van de catalogus worden uiterlijk na 90 dagen na verzending van de catalogus verwijderd.


3.
Bekendmaking van gegevens

Bekendmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden en voor andere doeleinden dan hieronder kunnen worden gevonden, vindt niet plaats.

Uw persoonlijke gegevens zullen alleen aan derden bekend worden gemaakt:

 • als u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt gegeven overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 let. a van de AVG,
 • als de bekendmaking vereist is voor de vestiging, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 let. F van de AVG, terwijl er geen reden is om aan te nemen dat uw legitieme belangen bij het voorkomen van de bekendmaking van uw gegevens voorrang hebben,
 • in geval er een wettelijke verplichting is om de gegevens bekend te maken overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, let. c van de AVG, evenals
 • voor zover dit wettelijk is toegestaan ​​en vereist voor de regeling van de voorwaarden van het contract overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 let. b van de AVG.


4.
Cookies

Cookies worden gebruikt op onze website. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch maakt en die op uw apparaat worden opgeslagen (laptop, tablet, smartphone, enz.) wanneer u onze website bezoekt. Cookies beschadigen uw apparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

De cookie bevat informatie die is gegenereerd in verband met het apparaat dat in elk specifiek geval wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat we directe kennis verkrijgen over uw identiteit.

Aan de ene kant dient de toepassing van cookies om het gebruik van onze website gebruiksvriendelijker te maken. Daarom gebruiken we zogenaamde sessiecookies om te bepalen of u individuele pagina's van onze website al hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze website verlaat.

Om onze website gebruiksvriendelijker te maken, gebruiken we bovendien tijdelijke cookies die voor een bepaalde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Wanneer u onze website bezoekt voor toegang tot onze diensten, herkent deze automatisch dat u onze pagina's al hebt bezocht en onthoudt de informatie en instellingen die u hebt ingevoerd zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Aan de andere kant gebruiken we ook cookies om een ​​statistische analyse te genereren met betrekking tot het gebruik van onze website met het oog op het optimaliseren van onze pagina's voor u (zie hoofdstuk 5). Als u onze website opnieuw bezoekt, stellen deze cookies ons in staat om automatisch te identificeren dat u onze website al eerder hebt bezocht. Deze cookies worden automatisch na een ingestelde tijdsperiode verwijderd.

De gegevens die worden verwerkt door het gebruik van cookies zijn vereist voor de vermelde doeleinden om de legitieme belangen van ons of van derden te beschermen overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 let. f van de AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies worden opgeslagen op uw computer of dat er een waarschuwing verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt gemaakt. Als u cookies volledig deactiveert, kunt u mogelijk niet alle functies van onze website gebruiken.


5.
Analytische tools

a) Trackingtools

Ons gebruik van de onderstaande trackingtools is gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, let. f van de AVG. Bij het gebruik van deze trackingtools willen we het ontwerp van onze website afstemmen op de behoeften van de gebruikers en onze pagina's voortdurend optimaliseren. Aan de andere kant gebruiken we ook trackingtools om een ​​statistische analyse te genereren met betrekking tot het gebruik van onze website met het oog op het optimaliseren van onze pagina's voor u. Deze belangen moeten als legitiem worden beschouwd in de zin van de bovengenoemde bepalingen.

De respectieve doeleinden van het verwerken van de gegevens, evenals de gegevenscategorieën, kunnen worden afgeleid van de respectieve trackingtools.

b) Google Analytics

Om het ontwerp van onze website af te stemmen op de behoeften van de gebruikers en onze pagina's voortdurend te optimaliseren, gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, hierna te noemen „Google“). In deze context worden pseudoniemprofielen gemaakt en cookies gebruikt (zie hoofdstuk 4). De informatie die de cookie genereert met betrekking tot uw gebruik van de website, zoals

 • browsertype / versie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • verwijzende URL (eerder bezochte webpagina),
 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
 • tijd van serververzoek,

wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om het websitegebruik te analyseren, rapporten over website-activiteiten samen te stellen en andere diensten in verband met website- en internetgebruik uit te voeren voor marktonderzoek en het ontwerp van deze webpagina's af te stemmen op gebruikersbehoeften. Deze informatie kan ook worden doorgegeven aan derden waar een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen, of wanneer derden opdracht krijgen om deze gegevens te verwerken. Uw IP wordt in geen geval gecombineerd met andere Google-gegevens. IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat ze niet aan gebruikers kunnen worden toegewezen (IP-masking). U kunt uw browsersoftware aanpassen om de installatie van cookies te voorkomen; Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Bovendien kunt u ook voorkomen dat het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw websitegebruik (inclusief uw IP-adres) die wordt gegenereerd door de cookie, evenals de verwerking daarvan door Google, door het downloaden en installeren van een browser-add-on (https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Als alternatief voor het installeren van de browser-add-on, en vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics de gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens worden verzameld tijdens toekomstige bezoeken aan deze website. De opt-out-cookie is alleen van toepassing op deze browser en alleen op onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Raadpleeg de Helpfunctie van Google Analytics voor meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics:

support.google.com/analytics/


6.
Social Media plug-ins

Op onze website gebruiken we sociale plug-ins van de sociale netwerken Facebook, Twitter en Instagram in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 let. f van de AVG met het oog op het bevorderen van de bekendheid van het publiek met onze website. Het onderliggende promotionele doel wordt beschouwd als een legitiem belang in de zin van de AVG. Verantwoordelijkheid voor elke activiteit die voldoet aan de gegevensbescherming moet worden gegarandeerd door de respectieve providers. De integratie van deze plug-ins door ons gebeurt via de zogenaamde twee-klik-methode, om bezoekers optimaal te beschermen voor onze website.

a) Facebook

Social media-plug-ins van Facebook zijn ingebed in onze website om ervoor te zorgen dat deze op een meer persoonlijke manier kan worden gebruikt. Voor dit doel gebruiken we de toetsen "LIKE" of "SHARE". Dit is een service die wordt aangeboden door Facebook.

Als u een pagina op onze website bezoekt die een van deze plug-ins bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser verzonden en in de website ingesloten.

Door de integratie van plug-ins wordt Facebook geïnformeerd dat uw browser toegang heeft gehad tot de relevante pagina van onze website, zelfs als u geen Facebook-account hebt of niet bent aangemeld bij Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks doorgestuurd naar een Facebook-server in de Verenigde Staten waar deze wordt opgeslagen.

Als u bent aangemeld bij Facebook, kan uw toegang tot onze website via Facebook direct worden teruggeleid naar uw Facebook-account. Als u met de plug-ins werkt, bijvoorbeeld door de knoppen "LIKE" of "SHARE" te gebruiken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden waar deze is opgeslagen. De informatie zal ook op Facebook worden gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden worden getoond.

Facebook kan deze informatie gebruiken voor advertenties, marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van Facebook-pagina's. Hiertoe maakt Facebook profielen met betrekking tot gebruik, interesses en relaties,

bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website te evalueren met betrekking tot de advertenties die u op Facebook worden getoond, om andere Facebook-gebruikers op de hoogte te houden van uw activiteiten op onze website en om aanvullende diensten te leveren gerelateerd aan het gebruik van Facebook.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens toewijst aan uw Facebook-account, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt.

Lees het gegevensbeleid van Facebook voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten en instellingen voor het beschermen van uw privacy:

www.facebook.com/about/privacy/

b) Twitter

Plug-ins van het Short Message Service Network Twitter Inc. (Twitter) zijn ingebed in onze website. U kunt de Twitter-plug-ins (Tweet-knop) identificeren via het Twitter-logo op onze website. De volgende links bieden een overzicht van de Tweet-knoppen: help.twitter.com/de en about.twitter.com/de.html

Als u een pagina op onze website opent die een van deze plug-ins bevat, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Twitter-server. Twitter ontvangt dan informatie inclusief het IP-adres die onze website hebben bezocht. Als u op de Twitter-knop “Tweet” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Twitter-account, kunt u een koppeling naar de inhoud van onze website maken op uw Twitter-profiel. Twitter is dus in staat om uw toegang tot onze site terug te traceren naar uw gebruikersaccount. Houd er rekening mee dat we als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter.

Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze website traceert, meldt u zich dan af bij uw Twitter-account.

Raadpleeg het privacybeleid van Twitter op twitter.com/privacy voor meer informatie.

c) Instagram

Sociale Instagram-plugins ("plug-ins") die worden beheerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram") worden ook gebruikt op onze website.

De plug-ins worden aangeduid met een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een Instagram-camera.

Als u een pagina op onze website bezoekt die een van deze plug-ins bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Instagram naar uw browser verzonden en in de website ingesloten. Door de integratie van plug-ins, wordt Instagram geïnformeerd dat uw browser toegang heeft gekregen tot de relevante pagina van onze website, zelfs als u geen Instagram-account hebt of niet bent ingelogd op Instagram.

Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks door uw browser verzonden naar een Instagram-server in de Verenigde Staten waar deze wordt opgeslagen. Als u bent aangemeld bij Instagram, kan uw toegang tot onze website rechtstreeks worden teruggeleid naar uw Instagram-account door Instagram. Als u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld door de knop "Instagram" te gebruiken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Instagram-server verzonden waar deze is opgeslagen.

De informatie wordt ook gepubliceerd op je Instagram-account en daar weergegeven aan je contacten.

Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens direct toewijst aan uw Instagram-account, moet u zich afmelden bij Instagram voordat u onze website bezoekt.

Raadpleeg Instagram's Privacybeleid op help.instagram.com/155833707900388 voor meer informatie.


7.
Rechten van de betrokkene

U hebt het recht:

 • om informatie te verkrijgen over uw persoonlijke gegevens die wij verwerken in overeenstemming met artikel 15 van de AVG. U hebt met name het recht om informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking; de categorie van persoonsgegevens in kwestie; de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt; de beoogde periode waarvoor de gegevens worden opgeslagen; het bestaan ​​van het recht om rectificatie of wissing te verzoeken, de beperking van de verwerking of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking; het bestaan ​​van het recht om een ​​klacht in te dienen; de bron van uw gegevens in gevallen waarin de persoonlijke gegevens niet door ons worden verzameld; het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en waar van toepassing, zinvolle informatie over de specifieke details;
 • om zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens over u die we hebben opgeslagen te verkrijgen, evenals het recht op vervollediging van de persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 16 van de AVG;
 • om de verwijdering van de persoonlijke gegevens over u die we hebben opgeslagen te verkrijgen, in overeenstemming met artikel 17 van de AVG, op voorwaarde dat de verwerking ervan niet noodzakelijk is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de naleving van een wettelijke verplichting, voor redenen van algemeen belang of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
 • om een ​​beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen als de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, is de verwerking ervan onwettig, maar u bent tegen het wissen ervan, of we hebben niet langer de persoonlijke gegevens nodig, maar deze worden door u vereist voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen in overeenstemming met artikel 18 van de AVG of als u bezwaar hebt gemaakt tegen openbaarmaking van deze gegevens overeenkomstig artikel 21 van de AVG;
 • om de persoonlijke gegevens over u die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat, of om deze gegevens te laten verzenden naar een andere controller (dataportabiliteit), in overeenstemming met artikel 20 van de AVG;
 • om de toestemming die u ons hebt gegeven te allen tijde in te trekken, in overeenstemming met artikel 7 lid 3 van de AVG. Dit betekent dat we mogelijk niet langer gegevens verwerken waarvoor deze toestemming is verleend; en een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit,
 • in overeenstemming met artikel 77 van de AVG. In de meeste gevallen kunt u contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit op de locatie van uw gewone verblijfplaats, werklocatie of ons hoofdkantoor.


8.
Recht op bezwaar

Op voorwaarde dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, let. f van de AVG, hebt u volgens artikel 21 van de AVG het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, of als het bezwaar gericht is tegen directmarketingdoeleinden. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar dat door ons zal worden uitgevoerd zonder dat een verwijzing naar een bepaalde situatie vereist is.

Als u gebruik wilt maken van uw algemene recht om bezwaar aan te tekenen, volstaat een kennisgeving per e-mail aan info@cabinet.de.


9.
Gegevensbeveiliging

We implementeren de veel gebruikte SSL-technologie (Secure Socket Layer) voor websitebezoeken in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Over het algemeen wordt een 256-bits codering gebruikt. Als uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, zullen we in plaats daarvan de 128-bits v3-technologie implementeren. Of een individuele pagina van onze website versleuteld wordt verzonden, wordt aangegeven door het symbool van een gesloten sleutel of een hangslotpictogram in de onderste statusbalk van uw browser.

Daarnaast maken wij gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging en ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd als er nieuwe technologie beschikbaar komt.

Duur van de gegevensverwerking

We zullen uw persoonlijke gegevens verwerken en opslaan zolang als nodig is om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Gegevens die niet langer nodig zijn voor dit doel zullen regelmatig worden verwijderd, tenzij verdere verwerking (opslag) wettelijk verplicht is. De wettelijke bepalingen omvatten commerciële en belastinggerelateerde bewaartermijnen van het Duitse handelswetboek (HGB), het Duitse belastingwetboek (AO), de witwaswet (indien van toepassing) en socialezekerheidsregelingen. De hier gedefinieerde deadlines voor opslag en documentatie zijn twee tot tien jaar.


10.
Geldigheid van en wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid is geldig in de huidige versie en is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018. Dit privacybeleid kan wijziging vereisen vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en haar pagina's, of als gevolg van een wijziging in wettelijke of officiële regelgeving.