Impressum

CABINET Schranksysteme AG
Zum Schlicksacker 13
50170 Kerpen-Buir

+49 (0)2275 9203-60

+49 (0)2275 9203-65

Bestuurder
Jens Leyrer, Frank Nowicki

JURIDISCHE INFORMATIE

Inhoud

De inhoud van deze pagina's is zorgvuldig bewerkt en gecontroleerd. De CABINET Schranksysteme AG stelt zich echter niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de beschikbaar gesteld informatie.

Aansprakelijkheidsclaims tegenover CABINET Schranksysteme AG die gebaseerd zijn op het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of op foutieve en onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Hiervan uitgezonderd zijn schadeclaims vanwege lichamelijk letsel, overlijden, gezondheidsschade of inbreuken op wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verlichtingen) en de aansprakelijkheid voor andere schades die te herleiden zijn tot een opzettelijke of grof nalatige inbreuk op verplichtingen door CABINET Schranksysteme AG, haar wettelijke vertegenwoordigers of door haar ingeschakelde derden.

De CABINET Schranksysteme AG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de website of het volledige aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie te beëindigen.

Links

 De CABINET Schranksysteme AG aanvaardt geen aansprakelijkheid en biedt geen garantie voor de inhoud van websites waarnaar onze website direct of indirect verwijst.
De CABINET Schranksysteme AG verklaart bij deze uitdrukkelijk dat de via links vanaf deze site bereikbare websites geen illegale content bevat hebben op het moment waarop de link werd geplaatst. De CABINET Schranksysteme AG heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de websites waarnaar links verwijzen.

De CABINET Schranksysteme AG is niet verantwoordelijk voor de inhoud, beschikbaarheid, juistheid en nauwkeurigheid van via links bereikbare websites en voor het aanbod, links en advertenties op dergelijke sites. De CABINET Schranksysteme AG stelt zich niet aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige content en vooral niet voor schades die het gevolg zijn van het gebruik of niet-gebruik van de op de via links bereikbare pagina's aangeboden informatie.

Pinterest

 Deze website gebruikt eveneens een plug-in van de dienst Pinterest die wordt geëxploiteerd door Pinterest Inc., 572 7th Street, San Francisco CA, 94107, USA (“Pinterest”). De button is herkenbaar aan de witte letter “p” op een donkere achtergrond.

Wanneer een gebruiker deze website - die een dergelijke button bevat - oproept, bouwt de browser van de gebruiker een directe verbinding met de servers van Pinterest op. De inhoud van de “p”-button wordt door Pinterest direct aan de browser van de gebruiker doorgegeven en door deze in de website geïntegreerd. De aanbieder heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Pinterest met de button verzamelt, maar er dient vanuit gegaan te worden dat het IP-adres van de gebruiker eveneens vastgelegd wordt.

Doel en omvang van de dataverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest alsmede informatie over de desbetreffende rechten van de gebruiker en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van zijn privésfeer zijn te vinden in de privacyverklaring van Pinterest: pinterest.com/about/privacy/

Voor zover de gebruiker lid van Pinterest is, maar niet wil dat Pinterest via deze website gegevens over de gebruiker verzamelt en deze aan bij Pinterest opgeslagen lidmaatschapsdata koppelt, moet hij zich bij Pinterest uitloggen, voordat hij deze website bezoekt.

Twitter

 Deze website gebruikt tevens de plug-ins van de dienst Twitter. De plug-ins incl. de bijbehorende schermknoppen (“Buttons”) worden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, ter beschikking gesteld. Zij zijn door de toevoeging “Twitter” of “volgen” verbonden met een gestyleerde donkere vogel of zijn herkenbaar door de kleine letter “t”. Met behulp van deze plug-ins is het mogelijk een bijdrage of een pagina van deze website via Twitter te delen of CABINET bij Twitter te volgen.

Wanneer een gebruiker deze website - die een dergelijke button bevat - oproept, bouwt zijn browser een directe verbinding met de servers van Twitter op. De inhoud van de Twitter-button wordt door Twitter direct aan de browser van de gebruiker doorgegeven. CABINET heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Twitter met behulp van deze plug-ins verzamelt en informeert de gebruikers in overeenstemming met de huidige stand van onze kennis. Volgens deze kennis wordt slechts het IP-adres van de gebruiker en de URL van de betreffende website meegezonden bij het ophalen van de button, maar wordt dit niet voor andere doeleinden gebruikt dan de weergave van de button.

Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter onder twitter.com/privacy.

Google+

 Deze website gebruikt eveneens de “g+”-Button van het sociale netwerk Google Plus, dat geëxploiteerd wordt door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). De button is herkenbaar aan de witte letter “g+” op een donkere achtergrond.

Wanneer een gebruiker deze website - die een dergelijke button bevat - oproept, bouwt de browser van de gebruiker een directe verbinding met de servers van Google op. De inhoud van de “g+”-button wordt door Google direct aan de browser van de gebruiker doorgegeven en door deze in de website geïntegreerd. De aanbieder heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Google met de button verzamelt, maar er dient vanuit gegaan te worden dat het IP-adres van de gebruiker eveneens vastgelegd wordt.

Doel en omvang van de dataverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google alsmede informatie over de desbetreffende rechten van de gebruiker en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van zijn privésfeer zijn te vinden in de privacyverklaring van Google: www.google.com/intl/de_ALL/+/policy/index.html

Voor zover de gebruiker lid van Google-Plus is, maar niet wil dat Google via deze website gegevens over de gebruiker verzamelt en deze aan bij Google opgeslagen lidmaatschapsdata koppelt, moet hij zich bij Google Plus uitloggen, voordat hij deze website bezoekt.

Google Analytics

 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. “Cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie en uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) worden doorgegeven aan een server van Google in de VS en worden daarop opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen voor de website-exploitant en om verdere met het website- en internetgebruik verband houdende diensten te kunnen verlenen. Bovendien zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden de data in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen. U kunt de installatie van de cookies door een daarop gerichte instelling van uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van deze website, verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de bovenstaande beschreven manieren en voor de genoemde doeleinden.

Facebook

 Deze website gebruikt social plug-ins (“plug-ins”) van het sociale netwerk van de website facebook.com, die geëxploiteerd wordt door de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). De plug-ins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte “f” op een donkere achtergrond of een “Thumbs up”-teken) of zijn zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plug-in”. Een lijst met het verschijningsbeeld van de plug-ins kan hier worden bekeken: developers.facebook.com/docs/plugins.

Wanneer een gebruiker deze website - die een dergelijke plug-in bevat - oproept, bouwt de browser van de gebruiker een directe verbinding met de servers van Facebook op. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan de browser van de gebruiker doorgegeven en door deze in de website geïntegreerd. CABINET heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-ins verzamelt en informeert de gebruikers in overeenstemming met de huidige stand van onze kennis.

Door de integratie van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat de gebruiker de betreffende pagina van de website heeft geopend. Voor zover de gebruiker bij Facebook ingelogd is, kan Facebook het bezoek aan het Facebook-account van de gebruiker koppelen. Voor zover de gebruiker een interactie met de plug-in aangaat, bijvoorbeeld door bediening van de Like-knop of de afgifte van een commentaar, wordt de betreffende informatie door de browser van de gebruiker rechtstreeks aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Indien de gebruiker geen gebruikersaccount bij Facebook heeft, bestaat desondanks de mogelijkheid dat Facebook het IP-adres van de gebruiker te weten komt en opslaat. Voor zover een gebruiker een Facebook-account heeft, maar niet wil dat Facebook via deze website gegevens over de gebruiker verzamelt en deze aan bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsdata koppelt, moet hij zich bij Facebook uitloggen, voordat hij deze website bezoekt.

Doel en omvang van de dataverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook alsmede informatie over de desbetreffende rechten van de gebruiker en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van zijn privésfeer zijn te vinden in de privacyverklaring van Facebook: www.facebook.com/policy.php.

Auteursrechten

 De inhoud van deze website valt onder de bescherming van het auteursrecht. Om redenen van auteursrechten is het niet toegestaan om teksten, videobestanden, audiobestanden, beeldmaterialen of afbeeldingen van deze website op te slaan of te vermenigvuldigen. Inbreuken op dit verbod worden civiel- en strafrechtelijk vervolgd.


© Copyright of the whole website and all of the details by CABINET Schranksysteme AG, Germany.